Dansk  English  Facebook  E-mail   (+45) 59 91 92 93

Short courses

Kernen i vores korte kurser

Vore korte kurser spænder vidt i indhold, men interessen for menneskelig udvikling er dog kernen i dem alle. Skolens faste lærerstab suppleres ofte med udefra kommende gæstelærere. Forskere, specialister og kulturpersonligheder, som repræsenterer de nyeste impulser inden for kunst, videnskab og samfundsudvikling, bringer nye indtryk og impulser ind i et berigende kursusforløb.

Den menneskelige bevidsthed

Men intet emne eller synspunkt får lov at stå isoleret. Vi er interesserede i, hvad det kan sige os om os selv og vor eksistens, derfor forbindes ethvert element i undervisningen med sit udgangspunkt: Den menneskelige bevidsthed.

Højskolens grundlag

Menneskeheden har undret sig og funderet siden verdens skabelse: hvordan slapper man af, får ny energi og nyt overskud og helst på kort tid, en lynopladning, et skud af universets pulserende kraft, nye kosmiske vitaminer? 

Svaret har i årtusinder været meditation. Med lukkede øjne at glide indad mod centrum, derind hvor det hele skabes. Det er ikke en tanke, forestilling eller idé. Det er at opleve mere energifyldte bevidsthedsplaner og lade tanken falde til ro. Det er stilhed, fred velvære. Det er at transcendere, dvs. overskride tanken, at nå tankens kilde, sjælens kreative udspring, det helt stille sted, vores egentlige højere selv.

Transcendental Meditation

Transcendental Meditation er den mest kendte og videnskabeligt anerkendte meditationsteknik, som i vore dage praktiseres verden over af millioner af mennesker, som formodentlig hver dag sender de gamle vise en taknemmelig tanke. De opnår nemlig en hvile, som målt videnskabeligt på kroppen er dobbelt så dyb, som når man sover dybest, uden koncentration, anstrengelse eller kontrol af sindet, bare ved helt naturligt at glide gennem deres egen natur og lige derind, hvor man er i harmoni med naturens mest nærende og genopbyggende kræfter.

Maharishi

Dybest inde er vi essensen af al visdom eller viden. Et gammelt ord for viden er 'veda' og i vor tid har én af de helt store seere og vismænd, Maharishi Mahesh Yogi, formuleret en grundvidenskab baseret på erfaringer med bevidsthedens fulde rækkevidde. Denne grundvidenskab, videnskaben om bevidstheden, danner fundamentet i højskolens undervisning. 

Eksempel på skema for kort kursus