Dansk  English  Facebook  E-mail   (+45) 59 91 92 93

Vejledningsindsats

Individuel vejledning

I forbindelse med den særlige forpligtigelse til vejledning om tiden efter højskoleopholdet, som højskolerne har, så er der et særligt temaforløb om eftermiddagen, der hedder ’vedisk psykologi’.
Det nærmeste vi kommer det i vesten er faget astrologi, men Jyotish, som det kaldes på sanskrit, er mere end det. Det er verdens ældste metode til en bedre livsplanlægning. Højskolen anvender sammen med Ayurveda dette system som basis ikke blot for sin undervisning i større selvforståelse, forståelse af de forskellige former for karma og større livsindsigt, men også som basis for sin individuelle vejledning og rådgivning om tiden efter højskoleopholdet, og herunder ikke blot uddannelse og erhverv, men i det hele taget hvilke muligheder, der viser sig åbne for den enkelte elev efter kursets slutning.
 

LÆS MERE HER

En dybgående vejledning om de store livsvalg er kun forsvarlig, hvis den tager udgangspunkt i en tilsvarende dyb forståelse af de specielle talenter og muligheder, som udtrykkes i en given personlighed.
I årtusinder har man i østen vejledt mennesker gennem en astrologisk metode, som er blevet genoplivet og har fået en renæssance i de sidste årtier i vesten.
Nu bruges metoden over hele den vestlige verden bl.a. af firmaer, som ønsker en stabilitet i nyansættelser. Det er til fordel både for firmaet og den ansatte, at man finder den rigtige mand til det rigtige job. Men metoden er lige så brugbar med hensyn til valg af uddannelse. Det kan være forbundet med en negativ oplevelse, hvis man som uddannelsessøgende må opgive studiet, fordi interessen for det faglige indhold langsomt daler.
 
Med den vediske psykologi som baggrund tager man hensyn til ikke kun, hvilken uddannelse og beskæftigelse den enkelte egner sig til, men også hvornår én given uddannelse har mest chance for at forløbe med succes, altså udgør timingen eller tidsværdien en væsentlig faktor i den sammenhæng.
Under højskoleforløbet opstiller vi den enkelte elevs vediske horoskop, ligesom der vil blive undervist i forskellige metoder til at trænge dybere ind i en selvforståelse og dermed en forøget opmærksomhed om egne evner, anlæg, muligheder og behov.
 
Vi kigger på:
1. Uddannelsesrelaterede anlæg og muligheder
2. Jobsrelaterede anlæg og muligheder
3. Øvrige jobs- og uddannelserelevante dispositioner, såsom
     a. uddannelseskrav, videreuddannelse, kriterier for jobstilfredshed, livsmål
     b. den psykiske og fysiske helbredssituation (job-stress kombinationen)
     c. boligsituationen
     d. den familiære situation
     e. de økonomiske perspektiver
4. Hvilke muligheder, der ligger i de forskellige livsperioder, som kommer efter højskoleopholdet.
 
Vejledning omkring uddannelsesvalg finder sted flere gange i det lange kursus forløb. Både i forbindelse med det ugentlige stamgruppemøde og integreret i selve den faglige undervisning.
Kursisterne oplever tit, at de i takt med, at de er mindre stressede, senere i forløbet vil have mere mod på at tage nogle store beslutninger omkring fremtidig uddannelse og job.
Vi har ofte en del elever, som har lagt uddannelse og karriere bag sig. For dem er det andre aspekter af livet, som med fordel kan belyses af den vediske astrologi, som f.eks. partnerskab, selvudvikling, spiritualitet, fritiden og det skabende menneske.