Dansk  English  Facebook  E-mail   (+45) 59 91 92 93

Datasikkerhed

Højskolen er omfattet af det nye EU-direktiv - Persondataforordningen.

Det betyder, at skolen skal opbevare registrerede data på en for kursisten betryggende måde og at data kun må anvendes til kursusformål og kun af personer, der er ansat på skolen og har et decideret formål med at bruge de registrerede data.

Skolen indhenter kun data som er nødvendige i henhold til Lov om Folkehøjskoler bl.a. for at kunne opretholde godkendelse af staten til at drive folkehøjskole.

Personoplysninger afgives aldrig til trediepart, og der registreres kun data vedkommende selv har afgivet. Kursisten er på et hvilket som tidspunkt berettiget til at få oplyst hvilke data der er registreret på vedkommende.

Data opbevares i hele dets levetid - bl.a. med henblik på at kunne afgive dokumentation for et højskoleophold.

Når du tilmelder dig et kursusforløb giver du samtidig skolen samtykke til at vi kan sende dig nyt om skolen. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke om brug af dine kontaktoplysninger til informationer fra højskolen.

Der er indgået databehandlingsaftaler i henhold til gældende lovgivning med de firmaer hvis IT-systemer højskolen benytter.