Dansk  English  Facebook  E-mail   (+45) 59 91 92 93

Skolens værdigrundlag

 

Det forenede felt for alle naturens love

Højskolens værdigrundlag er det absolutte, det transcendentale, det evigt uforanderlige plan af eksistensen, der som en fortættet energi gennemtrænger og skaber hele universet, således som det er beskrevet i eddaerne og vedaerne, verdens ældste skrifter, og således som det i vor tid forsøges beskrevet af den moderne fysik som det forenede felt for alle naturens love. Dybest i både menneske og natur hviler en uendelig dynamisk stille kraft, som, når den erfares, viser sig at rumme ubegrænset skabende intelligens, poetisk beskrevet i vores ældste kulturarv og matematisk beskrevet i den moderne kvantefysik.

Stilhedens organiserende kraft

Når den menneskelige bevidsthed har genvundet sin fulde kapacitet og rækkevidde, erkendes denne indre stilhed som en uudtømmelig kilde til visdom og livskraft. At oplive bevidstheden fuldt ud ved stadig bedre kontakt med denne kilde kaldes oplysning eller selvrealisering.

Fuld menneskelig oplysning

Højskolens værdigrundlag er således de værdier, som udtrykkes i højere bevidsthedstilstande gennem det fuldt oplyste, det fuldt realiserede menneske.

Transcendental Meditation

Højskolen bygger ligeledes på erfaringer med Transcendental Meditation, som en grundig videnskabeligt undersøgt teknik til på en naturlig og uanstrengt måde at give adgang til sindets helt stille dybder, løse op for stress, spændinger og blokeringer og derved erfare højere bevidsthedstilstande, således som det i vor tid er beskrevet i Maharishis vediske Videnskab..