Dansk  English  Facebook  E-mail   (+45) 59 91 92 93

Velværens psykologi
 
Velværens Psykologi -
Fra individuelt sind til kosmisk bevidsthed
 
Psykologiens udgangspunkt
Psykologi betyder jo egentlig ’læren om sjælen’ og sådan var det oprindelig også ment, da psykologien startede som videnskab for over hundrede år siden. Men man opgav snart dette ambitiøse mål, idet man ikke havde adgang til teknikker eller metoder til systematisk at undersøge bevidsthedens dybeste lag. Og psykologien blev efterhånden mere og mere en lære om de psykiske sygdomme og ubalancer, idet man anvendte den ydre adfærd til at slutte noget om, hvad der foregår inde i sindet. På denne måde udviklede der sig et mere materialistisk syn på bevidsthed, som man nu i højere grad så som et biprodukt af hjernens elektrokemiske funktioner.
                                  
Den vediske psykologis udgangspunkt
Den vediske psykologi, som er udsprunget af østens visdom, er blevet til som et resultat af direkte personlige oplevelser af bevidsthedens grundtilstand, livets erklærede højdepunkt.
De vediske seere transformerede deres egen fysiologi og bevidsthed til de nåede dens oprindelige kosmiske udgangspunkt. Når hjerne og hjerte var forædlet til den højeste grad af menneskelighed, kunne de berette om, hvilket ufatteligt potentiale den menneskelige bevidsthed har, og at det at hvile i dynamisk indre stilhed erfares som den højeste lykke. Oplevelser af den ’kosmiske psyke’ er imidlertid en universel oplevelse, som er blevet meget mere tilgængelig i vore dage med udbredelse af meditation, yoga og andre bevidsthedsudvidende teknikker.
 
Psykologi og udvikling
Hvad er de højeste tilstande af menneskelig udvikling? Ifølge den moderne psykologi, så når menneskelig udvikling sit højdepunkt, når vi når voksenalderen, hvor vi får evnen til logisk abstrakt tænkning. Selv om vi får mere viden og flere færdigheder i livets videre forløb, så finder der ingen betragtelig videre udvikling sted, hævdes det.
Den oprindelige vediske psykologi understreger, at vi kun anvender en ganske lille brøkdel af vores egentlige potentiale, og at vi er i stand til at iværksætte en ekstraordinær vækst, lige meget hvilken alder vi har.
 
De syv bevidsthedstilstande
Udvikling af vores fulde potentiale ifølge de gamle vediske seere indebærer udvikling mod, hvad man kunne kalde ’højere bevidsthedstilstande’. Efter de tre kendte tilstande, vågen bevidsthed, drøm og dyb søvn ligger der fire højere bevidsthedstilstande. Hver af disse giver en ny dimension af viden og erfaring om menneskelivet, og disse tilstande kan vel at mærke under gunstige omstændigheder optræde spontant hos os alle sammen, eller de kan udvikles ved hjælp af traditionelle metoder.
 
På kurset vil vi se på, hvorledes bevidstheden udvikles og virker gennem hver enkelt af disse højere tilstande. Vi vil se på den allernyeste forskning, på videnskabelig dokumentation og beskrivelse.
 
Historiske personer og beskrivelser af højere bevidsthedstilstande
Vi vil desuden beskæftige os med, hvordan disse tilstande er beskrevet ned gennem tiden af historiske personer, som spontant har haft glimt af højere bevidsthed i deres eget liv. Ikke mindst disse personlige utryk for livets fuldbyrdelse set gennem en stor poets, en stor filosofs eller en stor videnskabsmands øjne er et spændende vidnesbyrd om de muligheder, vi alle har liggende gemt inderst inde.
 
Velkommen til en dybere forståelse af den menneskelige natur
 
 
Nogle eksempler på foredragstitler og delemner i kursusforløbet:
 
Verden er som øjnene, der ser
Og viden er forskellig i forskellige bevidsthedstilstande.
 
Hvordan fungerer den menneskelige fysiologi i forskellige bevidsthedsstadier?
 
Sindets forskellige planer
Fra den fineste impuls til bevidst handling
 
Fra informationsbaseret psykologiundervisning
Til direkte personlig erfaring af psyke
 
Menneskets syv bevidsthedstilstande
Den gradvise opvågnen fra dyb søvn til den højeste erkendelse
Systematisk fremlagt og videnskabeligt dokumenteret
 
Udviklingsperspektivet i vedisk psykologi
Stadier i et livsforløb
 
Sandhedens øjeblikke
Om at overskride sine grænser og blive klogere på et øjeblik
 
Psykologiens dilemma
Om at skulle studere bevidsthed ved hjælp af bevidsthed
 

Kursusdatoer