Dansk  English  Facebook  E-mail   (+45) 59 91 92 93

Sundhed og velvære - hele livet

 
Opbyggende og nedbrydende kræfter
Det menneskelige liv er forunderligt. Fra fødslen udvikler kroppen, sindet og følelserne sig og bliver stadigt mere velfungerende indtil man er omkring 25 år. Derefter tiltager de nedbrydende processer og bliver en udfordring for naturens evne til at vedligeholde og genopbygge livet. Skavanker dukker op, og helbredet begynder at skrante. Dette er den almindelige erfaring for rigtig mange mennesker. 

Naturlove, der styrer menneskelivet
På kurset Sundhed og Velvære - hele livet vil vi se nærmere på de naturlove, der styrer menneskelivet i sin helhed og kroppen i særdeleshed, og vi vil gennemgå teknikker og metoder til at udvikle sind og krop. Kurset tager udgangspunkt i verdens ældste sundhedssystem Ayur-Veda, som i vor tid er blevet genoplivet af Maharishi Mahesh Yogi i samarbejde med førende Ayur-Veda eksperter.

Styrk livet
Kurset stiller spørgsmålstegn ved, om vi nødvendigvis skal opleve forfald, efterhånden som alderen skrider frem. At styrke livets egen evne til at vedligeholde sig selv er den mest virkningsfulde forebyggelse af sygdom og aldring. Sundhed er mere end fravær af sygdom. Det er en tilstand af optimal velvære fysisk, psykisk og socialt, som verdenssundhedsorganisationen WHO beskriver det. Det handler om at finde nøglen til det gode liv, at finde ind til de dybe kvaliteter i tilværelsen, som man fra gammel tid har kaldt for udødelige eller evige. Disse kvaliteter findes dybest i os selv, og den forøgede kontakt med dem ikke bare forlænger livet, men gør det rigere og smukkere at leve. Sundhedens problem løses først, når livets problem som sådan bliver løst i den enkelte. Det tager vi fat på i kurset Sundhed og Velvære - hele livet.
 

Kurset henvender sig til alle med interesse for sundhed, livsglæde og menneskelig udvikling.

 
Eksempler på foredragstitler og delemner i kursusforløbet:

Sundhed og sygdom i helhedsperspektiv 

Hvorfor bliver vi syge og hvordan fjerner vi årsagen til vore helbredsproblemer?

Glæde er altid den bedste medicin 
Om kunsten at optage sin føde, sine indtryk og sine følelser og forvandle dem til 
oplevelser af lykke

Hvad sker der fysisk og mentalt, når kroppen kommer ud af balance
Tidens rytmer  
Om at bruge de rigtige tidspunkter til at skabe sundhed og velvære.

Det er naturligt at blive ældre. Er det også naturligt at blive svækket? 
Hvordan bremser vi aldringsprocesserne i sind og krop?

Din føde skal være din medicin  
Om kost, fordøjelse og ernæring

Hvordan er din søvn  
Råd til at få en bedre søvn

Sådan stopper du dem, inden de får fat:
Forkølelsen / influenzaen
Hovedpinen
Trætheden / udbrændtheden
Depressionen
Gigten
Allergien 

Tættere på livet. 
Om udvikling af højere bevidsthedstilstande – orientering om Transcendental 
Meditation

Ayurvedisk lydterapi

Omgivelsernes betydning for vores sundhed og velvære

Introduktion til Maharishi Jyotish - verdens ældste metode til bedre 
sundhedsplanlægning
Om hvordan man i den vediske astrologi forudberegner stærke og svage 
livsperioder

Kursusledere:
Højskoleforstander Ole Blenkov

Kursusdatoer