Dansk  English  Facebook  E-mail   (+45) 59 91 92 93

Stresshåndtering og sund Livsstil

Hvordan stress?

Vi kan alle sammen have travlt i perioder, og det kan ofte opleves positivt. Og vi kan alle sammen nyde at have fri i perioder, og det er jo skønt . Men for meget og for lidt fordærver alt, siger man, For mange krav eller måske slet ingen. Det er lige galt. Men stress kan være meget andet end travlhed eller lediggang.

Stress er mange ting
Hvis der gennem længere tid er ubalance mellem krav og ressourcer, fører det til stress. Stress er ikke i sig selv en sygdom, men kroppens naturlige reaktion på en belastning, der både kan være fysisk og psykisk. Stadig flere mennesker oplever følelsen af ikke at slå til og ikke leve op til egne eller andres forventninger. Man taler nu om en stress epidemi, en sygdomsfremkaldende tilstand, som er værre end nogen anden kendt sygdom.
 
Kursets formål
Formålet med kurset er at styrke deltagernes evne til at forebygge, reducere og håndtere stress. Gennem hjælp til selvhjælp bliver du bedre i stand til at håndtere de mange krav og forventninger, du møder såvel arbejdsmæssigt som privat.
 
Metoder til at forebygge og håndtere stress
På kurset vil du få en indsigt i de psykologiske og fysiologiske mekanismer, der er karakteristiske for stress. Du vil ligeledes blive præsenteret for en vifte af værktøjer til at forebygge og håndtere stress.
Det er konkrete værktøjer, skabt til at bevidstgøre omkring stressadfærd. Med udgangspunkt i vores livserfaring, lærer vi at gøre noget ved det.
Undervisningsformen er en interaktiv ”tæt på” seminarform med gruppearbejde og dialog baseret på deltagernes egne erfaringer

Kursusmål:
En klar og udvidet forståelse af det uklare begreb stress
Viden om generelle fysiske, psykiske og adfærdsmæssige stresssymptomer
Forståelse for, hvad der i særlig grad stresser ”mig selv”
Muligheden for at anvende en vifte af værktøjer og derigennem forebygge og håndtere egen stress
En vision af hvilke udviklingsmuligheder, der ligger gemt i den menneskelige fysiologi, og som kan realiseres ved brug af Transcendental Meditation, som dog ikke tilbydes på dette kursus.
 

Eksempler på delemner i kursusforløbet:
 

Hvad er stress? og hvornår bliver stress farlig? 
Akut stress. Langvarig stress. 
Hvordan viser stress sig i form af fysiske og psykiske og adfærdsmæssige reaktioner.
Der er grader af stress – Tag din stress-temperatur

Ayurvedisk Livsstil 
Om optimering af vaner kost, søvn, fysisk aktivitet etc.

Når balancen tipper 
Forskellige typer af ubalance ifølge verdens ældste sundhedssystem

Fra indre stilhed - til effektiv handling
Om samspillet mellem ånd, sind, krop og adfærd
 
Kursusleder:
Højskoleforstander Ole Blenkov
 

Kursusdatoer