Dansk  English  Facebook  E-mail   (+45) 59 91 92 93

Lær at skrive - historien om dig selv

 
Se nærmere på verden
Verden opleves anderledes gennem kameraets øje. Og det er på samme måde med vores liv. Selv med små uanselige begivenheder er det sådan, at hvis vi giver dem opmærksomhed og ser dem i en større sammenhæng, åbenbarer de en rigdom, som vi ellers overser til daglig.

Bryd skriveblokaden
Gennem forskellige skriveøvelser vil dette kursus gøre os mere opmærksomme på de mange små historier vores liv indeholder, og på den intensitet, der rummes i vores dagligdag. Ligesom en maler bruger en pensel til at gengive et sceneri, som vækker hans inspiration, vil vi træne brugen af det skrevne ord til at beskrive specielt meningsfulde dele af vores daglige tilværelse.

Bevidstheden rummer det hele
Kurset vil gå dybt ind i selve den kreative proces, og vise hvordan kreativitet er en funktion af bevidstheden, og ligeledes hvordan vi kan fremme vores kreativitet ved at udvikle vores bevidsthed.

Skriv dig ind i dit eget liv
Under kurset vil vi også udforske det universelle mytiske element i alle historier, gå i dybden med hvordan historier hjælper os til at forstå vores eget liv og andre mennesker bedre. Vi vil også se, hvorfor historier i al evighed har været en kilde til inspiration og underholdning for menneskeheden.

Skriveteknikker
Videnskabelig forskning viser, at regelmæssig ’journal writing’ (ikke blot en dagbog men mere som en malers skitsebog) kan berige vores liv og skabe øget velbefindende. Vi lærer i løbet af kurset at benytte den teknik, der ligger bag.

Vi byder velkommen til et kreativit og berigende kursus, der åbner for mange nye historier.

Nogle eksempler på foredragstitler og delemner i kursusforløbet:

Det enestående i det dagligdags
Om forskellige beskrivelsesteknikker, der hjælper os til at finde dybden i vores hverdag
 
Skribentens grundlæggende redskaber
Sådan bruger vi skriveøvelser til at træne vores egen iagttagelsesevne
 
Menneskerne i dit liv
Om hvordan man får personer til at komme til syne, når man genskaber essensen af dem i ord
 
Journal writing
Fra dagbog til kunstnerisk redskab
 
Fra facts til fiktion 
Tag fragmenter fra dit liv og find historien i dem
 
Heltens rejse
Det universelle element i al mytologi
 
Oplevelsens tre grundelementer som de udtrykker sig i sproget
 
Fra stilhed til stilhed  
Om pausens lyksalighed
 
Om alle muligheders hav og om ord, der danser som bølger 

"Richo Akshare parame vyoman”
Verdens ældste skrifter Vedaerne afslører med denne indledning på sanskrit hemmeligheden om, hvordan den mest inspirerede poesi 
bliver til
 
Maharishi AyurVeda, livets videnskab 

Transcendental Meditation og udviklingen af skabende intelligens 

Ordbilleder og verdensbilleder
Om sammenhængen mellem vores livsopfattelse og den måde, vi udtrykker os på 

Boligarkitekturens betydning for udfoldelsen af vore skabende evner
Om Maharishi Sthapatya-Veda 
  
Kursusleder 
Højskoleforstander Ole Blenkov sammen med højskolens faste lærere
 

Kursusdatoer