Dansk  English  Facebook  E-mail   (+45) 59 91 92 93

Kunst, kreativitet og bevidsthedsudvikling

Om at udvikle kreativitet 
At være kreativ er en livsnødvendighed for ethvert menneske, ikke bare for at kunne løse forhåndenværende problemer, men også for at livet kan udvikle sig til noget mere – og bedre. Derfor er det skabende menneske, livskunstneren, altid i fokus. Han er levende, igangsættende og opmærksom og i lige så høj grad givende som modtagende. Han kender naturens love så grundigt som nogen videnskabsmand og lader dem udfolde sig igennem sin personlighed så fuldt og helt som nogen kunstner. Kreativitet og bevidsthedsudvikling har derfor altid været intimt forbundne.

Kursets formål 
Kursets formål er at hver enkelt kursusdeltager får en dyb forståelse for de kreative processer både i mennesket og i naturen. Her tager vi psykologi, kulturhistorie og det moderne verdensbillede til hjælp. Teorier om skabelsesprocesser i menneskets indre sammenholdes med nye teorier om universets tilblivelse, som man finder overraskende paralleller til i den ældgamle vediske viden.

Den kunstneriske skabelsesprocess 
Vi vil fordybe os særligt i den kunstneriske skabelsesproces, belyst ved hjælp af forskellige kunstneres beskrivelser af, hvordan deres værker bliver til. Mange kunstnere giver udtryk for oplevelsen af højere bevidsthedstilstande under arbejdet med deres værker. Vi sammenholder disse beskrivelser med vismænds og seeres måde at beskrive virkeligheden på.
 
Naturen som værksted 
Gennem hele kurset vil der blive rig lejlighed til at opleve inspirerende kunstværker fra musikkens, digtningens og billedkunstens verden. Den enkelte kursusdeltager vil desuden i værkstedsforløb få lejlighed til at udtrykke sig gennem skabende aktiviteter bl.a. ved strand i Havnsøs skønne natur.
 
Der er lagt op til et spændende og dynamisk kursus med højskolens egne lærere i vekselvirkning med kunstnere og andre inspirerende gæstelærere.
 
 
Temaer og delemner i kursusforløbet:

Kunstværk og livserfaring 
Om at kunst er forskellig i forskellige bevidsthedstilstande 

Fra konkret til abstrakt 
Sindets naturlige bevægelse mod dybere planer

Et kunstværks tilblivelse 
Den kunstneriske skabelsesproces set indefra 

Det positive billede
Om at sige ja til livet og til ens egen kreativitet 

Maharishi Ayur–Veda, livets videnskab 
Om lægekunst og naturens egne helbredende metoder 

Humor som kunstart 
Om satiretegninger i guldalderen

Kreativitetens grundprincipper 
Om østens gamle og vestens mest moderne syn på udvikling af kreativitet

Musikoplevelse og musikterapi

Livskunst og billedkunst 

Om livets og kunstens grænseoverskridende natur 

Orientering om Transcendental Meditation 
Og udviklingen af kreativ intelligens 

Arkitektur, byplanlægning og formgivning i harmoni med naturens love

Billedsproget og den kreative proces 

Et praktisk værkstedsforløb

Introduktion til Gandharva Veda musikken 

Eksempel på skema for kort kursus

Kursusdatoer