Dansk  English  Facebook  E-mail   (+45) 59 91 92 93

Filosofi og Eksistens 


En vandring i filosofiens landskab  - fra tanke til evighed
Siden tidernes morgen har mennesket undret sig over sin tilværelse. Hvad er det for en eksistens, vi befinder os i ? Hvad vil det sige, at noget eksisterer? Hvordan kan det være, at der overhovedet eksisterer noget? Hvorfor er der ikke bare ingenting?
I skiftende tidsaldre og kulturer har mennesket forsøgt at forstå sin egen identitet og håbet på at afdække meningen med livet ved at undersøge sin egen eksistens.
 
Ned gennem historien har vi set mange forskellige filosofiske tanker blomstre og blive vældig moderne og danne skoler for siden at gå mere eller mindre i glemmebogen.
Men når vi kikker tilbage gennem denne allé af ideer og forestillinger om, hvad der er sandt og rigtigt om vores eksistentielle betingelser, så ser vi nogle hovedemner og nogle vigtige forståelser, som kan hjælpe os med at forstå os selv og vores verden.
Det er disse centrale eksistentielle spørgsmål vi ønsker at belyse med vores kursus ’Filosofi og Eksistens’.
 
Vi vil se både på østerlandsk og vesterlandsk tænkning, og det bliver selvfølgelig først og fremmest de store filosoffer, som kommer til at holde for.
 
Filosofiens problem
Søren Kierkegaard har engang sagt, at ’Hele tankens paradoks er at forsøge at fatte netop det, som tanken ikke kan fatte’.  Altså at det er filosofiens store problem, at den studerer viden og bevidsthed ved hjælp af selvsamme viden og bevidsthed.
 
På sporet af filosofiens ground zero
Vores egen store filosof var dog på sporet af, at der lå et skaberfelt dybere end den dybeste tanke, noget hinsides, noget guddommeligt, og at det var den menneskelige bevidstheds relation til denne dybere væren, som han erfarede i sin ’mikrokosmiske salighed’ i de store inspirerede øjeblikke i sit liv. Tilsvarende udtaler Albert Einstein et sted, hvor han taler om at opnå videnskabelig erkendelse, at ’den som ikke kender til at søge ind i sig selv, i selvforglemmende ekstase, er allerede en død mand’.
 
Man kunne med en anden stor filosof sige ’den filosofi man vælger, afhænger af hvilken person man er’, dvs. at de erfaringer, man har gjort sig i sit liv forudbestemmer én til det livssyn og det menneskesyn, man efterhånden antager. Vi skal derfor i løbet af kurset se på, hvilke bevidsthedserfaringer, som giver anledning til hvilke filosofiske standpunkter,
 
Det moderne verdensbillede
I vores tid har den fysiske videnskab gjort enorme erkendelser om den fysiske verdens beskaffenhed. Kvantefysikken har ført os ind i en forståelse af den materielle verdens opståen og udvikling, en forståelse som mere og ligner en metafysik og drager klare paralleller til ikke mindst den østerlandske filosofi og mystik.
 
Vi vil i løbet af kurset ’Filosofi og Eksistens’ forsøge at samle alle de forskellige filosofiske indsigter i et samlet hele og relatere dem til den nyeste forskning inden for den moderne fysik og til den nyeste bevidsthedsforskning.
 
Vores kursus har til formål at give deltagerne et større overblik over de vigtigste filosofiske problematikker og sætte dem i relation til en dybere forståelse af den menneskelige bevidsthed og erkendelse.
 

Nogle eksempler på foredragstitler og delemner i kursusforløbet:

 
Filosofi og erkendelse er forskellig i forskellige bevidsthedstilstande
Om livsforståelse i højere bevidsthedstilstande
 
Filosofiens problem 
Om at erkendelse nødvendigvis må tage udgangspunkt i bevidsthed.
 
Fra Platon til det moderne verdensbillede
En rejse i filosofiens historie
 
Vores livsforløb 
Forudbestemt skæbne eller frie valg?
 
Aristoteles og den gyldne middelvej
Sat op imod Taoismen, Yin, Yang og de ni strålende dyder
 
Fra Newton til kvantefysikken
 
Karmabegrebet i østerlandsk filosofi
 
Erkendelsens komponenter 
Om subjekt, erkendelsesproces og objekt,
som udtryk for vores egen Væren
 
Væren som det egentlige mysterium
Om væren i tid og om Væren hinsides tid
 
Platon og ideernes verden
 
Kvantefysik og teorien om ingenting
Om den moderne naturvidenskabelige erkendelse
 
Mødepunktet mellem øst og vest
Østerlandsk visdom og vesterlandsk videnskabelig forskning
 
Om Achilleus og skildpadden
Og om fornuftens farlige vej til erkendelse
 
Kursusleder:
Højskoleforstander Ole Blenkov
 

Kursusdatoer