Dansk  English  Facebook  E-mail   (+45) 59 91 92 93

Din daglige Yoga

Yoga betyder egentlig ‘forening’. Betegnelsen refererer til det forhold, at den daglige bevidsthed har en bagvedliggende højere bevidsthed, som den næres af og er afhængig af. Når det lille selv og det store Selv igennem yoga møder hinanden, så har vi tilstanden af fuld udnyttelse af den menneskelige kapacitet. 

Yoga er således bevidsthedsudvikling. Den findes i mange former, som alle udspringer af de 4 oprindelige yogasystemer: 

  • Hatha yoga 
  • Laya yoga 
  • Mantra yoga 
  • Raja yoga. 

Hatha yoga er primært fysiske yogastillinger, som gennem nænsomme tryk og træk renser kroppens organer for stress og styrker deres evne til at fungere optimalt. Vores hatha yogaprogram tilpasses til hvert enkelt menneske. Stillingerne skal tage deres udgangspunkt i, hvor kroppen er nu, og hvor man gerne vil have den hen. Dvs at man får en omhyggelig individuel instruktion i yoga tilpasset den enkeltes fysiske og mentale tilstand.

Laya yoga kaldes også kundalini yoga. Kundalini beskrives i de gamle yogatekster som en slange, der ligger og sover nederst i rygsøjlen. Den er symbolet på vores livsenergi. Laya yogaen går ud på at rense rygsøjlens kanaler for stress og blokeringer, således at energien, når den vågner, kan bevæge sig uhindret op gennem kroppen og forny livet indefra. 

Mantra yoga benytter lyde som redskaber til at forædle og forfine krop, sind og sanser til udvikling mod højere bevidsthedstilstande.

Raja yoga er mentale teknikker, som benytter sig af livets naturlige tendens til at søge mod mere og mere - at bringe opmærksomheden ud over tanken for at opnå transcendens - en ren erfaring af tankens kilde. 

I de gamle tekster nævnes også 

  • Karma yoga 
  • Bhakti yoga 
  • Gyani yoga 
som er naturlige erfaringer på udviklingens vej. Vi gennemgår disse erfaringer grundigt på kurset. 
 

Yoga øvelser har været anvendt af mennesker til alle tider. Hvis ikke man holder sind og krop i form, fungerer de dårligere. Men det har også altid været kendt, at det er den lille daglige indsats, som giver det store resultat. Og det er ikke meget man behøver at gøre. 

Vores kursus i yoga er et tilbud til alle, som ønsker at udvikle sig menneskeligt og få en vision af de enestående muligheder, der ligger i forbedring af vores sind og krop.

Det har i den vestlige verden været en udbredt opfattelse, at yoga øvelser skal praktiskeres i timevis for at få de ønskede resultater. Det har vist sig fra gammel tid, at hvis øvelserne er rigtigt sammensat og udføres på den rigtige måde, så er en yoga-sekvens at 10-15 min. varighed langt mere effektiv. Det er et sådant yoga-program, vi sammensætter for dig på kurset `Din daglige Yoga`.

Ud over den praktiske undervisning i kroppens yoga giver kurset en dybtgående forbrugerorientering om forskellige meditationsformer og andre mentale og fysiske teknikker til udvikling af bevidstheden. 

I øvrigt kommer vi ind på beslægtede emner som lyd- og musikterapi, åndedrætsøvelser, den meditative effekt ved pulslæsning og fordelen af at kende sin egen indre livsplan. 

Velkommen til et helt nyt kursus i årtusindgammel visdom. 

Kursusledere:
Højskolelærer og ayurvedakonsulent Joen Joensen
Højskoleforstander Ole Blenkov

Eksempel på skema for kurset

Kursusdatoer