Dansk  English  Facebook  E-mail   (+45) 59 91 92 93

Ayurvedisk Wellness Advanced

Maharishi AyurVeda er de senere år blevet en populær og eftertragtet viden over hele verden om sund livsførelse og fuld udvikling af sind og krop. Den gamle visdom fra fortidens vediske mestre er i vor tid ved at blive anerkendt som et nødvendigt komplementært sundhedssystem.
Dette kursus henvender sig til dig, der gerne vil gøre en intensiv og langsigtet indsats for din sundhed og som gerne vil gøre maximalt her og nu.
Vores 16 dages Wellness Advanced er ikke avanceret i den forstand, at det forudsætter viden om AyurVeda eller om wellness i øvrigt. Men det er et dyberegående og mere omfattende kursus end noget andet, og indeholder naturligvis både det samme og meget mere, end hvad du kan opleve på vores fire-dages AyurVeda Wellness-kursus.
 
Kursets Formål
Der har fra gammel tid i østen været teknikker til at videreudvikle den menneskelige organisme, selv om den har været stresset, nedkørt, slidt eller forurenet.
For at kunne opleve det fulde menneskelige potentiale har man vidst, at det var nødvendigt med en gennemgående renselse af kroppen. ’Detox’ er blevet et modefænomen, men i østen har man fra gammel tid en tradition, som tager hånd om alle aspekter af udrensning på en subtil, men meget dybdegående måde. Virkningerne af renselse af sind og krop rækker langt ud over, hvad vi forestiller os muligt, og har som mål ikke bare fuldkommen sundhed, men også oplevelsen af selve livets formål, oplevelsen af højere bevidsthedstilstande.
 
Sundhedskonsultation
Før behandlingerne får du en ayurvedisk konsultation. Ud fra denne bestemmes det bl.a. hvilke urter og hvilken massageform, der skal bruges til netop dine behandlinger.
Senere i forløbet får du en velværekonsultation. På baggrund af denne får du et individuelt idekatalog med råd og vejledning i sunde vaner, døgnrytme, kost, motionsformer og aroma- og lydterapi.
 
Vedisk horoskop
I løbet af kurset får du også lejlighed til at få kikket på dit vediske horoskop, hvis du medbringer dit fødselstidspunkt. Det vediske horoskop fortæller om årsagerne til ubalancer og gener og giver et fremtidsperspektiv på din sundhedstilstand.
 
De fem udrensningsterapier
Et værdifuldt redskab til at styrke kroppen og dens immunforsvar er den gruppe af udrensende behandlinger, der på sanskrit kaldes ’Panchakarma’. Du får anvisninger på, hvordan du helt ned på celleplan gennemfører en grundig udrensning af urenheder og svagheder, der er kim til sygdom og ubehag, og som blokerer for anvendelsen af bevidsthedens fulde rækkevidde. Hver dag erfarer du denne renselsesproces på din egen krop, mens du lærer alt, hvad du behøver at vide for også efter forløbet at kunne fortsætte udviklingen af virkelig sundhed og velvære.
 
Et af de mest kendte elementer i forløbet er den særlige ayurvediske massage ’abhyanga’. Her bliver man masseret efter ældgamle ayurvediske anvisninger. Hele kroppen masseres med olier, der har gennemgået en forfinelsesproces over mange trin og er blevet tilsat specielle urter fra skovene og bjergskråningerne i Himalaya.
 
Afhængigt af den enkeltes behov består næste trin i dagens behandling af et urtedampbad ’Swedana’ eller en blid, kølende oliestrøm på panden, ’Shirodara’. Og der sluttes med en nænsom eliminering af de urenheder, som behandlingen har løsnet. Efter forløbet følger nogle dage, hvor kroppen gradvist vænnes til at fungere under de sædvanlige hjemlige forhold.
 
Lyd og bevidsthed
Kurset vil desuden gå i dybden med, hvordan lyd kan påvirke og behandle sind og krop på en meget subtil måde. Kroppen er dybest set skabt af frekvenser, af lyd. Hvis man kan introducere den uforvrængede lyd, kan man korrigere forvrængning - ubalancen. Kroppens optimalfunktion genfindes ved lydens harmoniserende indflydelse. Lyd kan ændre lyd.
 
Lev livet hver dag
Et andet dybgående emne bliver ’Achara Rasayana’. Ved at handle på en beskrevet hensigtsmæssig måde i sin dagligdag, kan man nære sine omgivelser og med dem hele universet. En form for mini-yagya. Uhensigtsmæssig adfærd derimod går i sidste ende ud over ens egne følelser og dermed ud over helbredet. Vi ser nærmere på menneskelig adfærd og relaterer den til vores dagligdag.
 
Sind og krop i harmoni med alle naturens love
Vores AyurVeda Wellness Advanced er et enestående kursus- og kurforløb, der giver den direkte oplevelse af, hvordan det føles at have en krop i harmoni med naturens love. I den tilstand giver kroppen til stadighed klarere signaler om, hvad der i ens kost og adfærd er godt og livsfremmende, og hvad man er bedst tjent med at undgå. Et wellness forløb hæver kroppens funktion til et nyt kvalitetsniveau, som man vedbliver at nyde godt af længe efter forløbet.
 
Nogle eksempler på delemner i kurforløbet:
Du lærer et program af lette, men virkningsfulde yogastillinger, hvor den særlige rækkefølge frembringer en indre klarhed, årvågenhed og stilhed.
 
Du bliver introduceret til ayurvedisk madkunst, hvor lækker mad og rigtig ernæring går op i en højere enhed.
 
I løbet af kurset får du desuden lært en oliemassage, som du kan udføre på dig selv. En massage som styrker immunforsvaret, beskytter og opstrammer huden og nærer sind og krop. En massage, som du fremover kan udføre hjemme.
 
Ind imellem får du foredrag om bevidsthedsudvikling og sund levevis, som giver dig mulighed for at opleve wellness resten af livet – en wellness, som fører frem mod en koncentreret tilstand af indre livsglæde, den indre livsglæde, som er kernen i ethvert menneske.
 
Du bliver introduceret til nye begreber inden for kost, ernæring og fordøjelse, og i særdeleshed for det centrale ayurvediske begreb ’ama’, dvs. ikke færdigtfordøjet føde, kroppens fjende nr. ét. Du både lærer og oplever, hvordan kroppen slipper af med sine affaldsstoffer – og hvordan du kan nære kroppens forskellige væv.
 
Du lærer din egen unikke konstitution bedre at kende, og dermed hvordan den skaber sine ubalancer.
 
Du lærer, hvordan man får en bedre søvn, og du kommer til at forstå mekanismerne i de typiske vata-søvnforstyrrelser, pitta-søvnforstyrrelser og kapha-søvnproblemer.
 
 
Kursusleder
Som kursusleder har vi fornøjelsen af at introducere en af landets mest erfarne Ayurveda sundhedskonsulenter. 
 
Kurplan
Introduktion

Dag 1. På basis af samtale fastlægges kurforløb for kurens første fase. Desuden forberedes kroppen til udrensning gennem en særlig letfordøjelig diet.

Du starter endvidere aromaterapi.

Kuren er en intensiv transformationsproces, og det er nødvendigt med en helt særligt tilrettelagt kostplan. Kokken laver en særlig kurmad og kurgæsterne spiser i deres egen spisestue. Retterne er tillavet således, at de både er meget lette at fordøje og på samme tid fremmer udrensningen. Kurmaden afviger altså således væsentligt fra en normal kostplan,og allerede her mærker du, at den intensive transformationsprocess går i gang og de gamle dårligdomme er på vej ud.

Kurens fase 1

Dag 2 – 9. Kuren startes klokken 7 om morgenen. Der anvendes olie som udrensningsmiddel. Cellemembraner er vandafvisende, og vand er derfor ikke effektivt til udrensning på et dybt plan i cellerne. Olie trænger ind i cellerne og trækker urenhederne ud i vævene.

På 2.-dagen startes desuden den daglige undervisning i AyurVeda, som indeholder en grundig forklaring på de oplevelser og erfaringer, kursusdeltagerne gør sig gennem forløbet.

På 4.-dagen lærer du personlig abhyanga, den ovennævnte ayurvediske kropsmassage. Du får udleveret de hjælpemidler, som passer til din fordøjelse.

3.- 6. dag er der indlæring af et enkelt, men virksomt yogaprogram.

På 6.-dagen får du desuden en varmebehandling, som trækker urenhederne til tyktarmen. Du bliver desuden introduceret til teorien om ’Achara Rasayana’ – sådan undgår du stress.

På 7.-dagen tømmes tyktarmen, og urenhederne elimineres dermed fra kroppen.

Om aftenen får du instruktion i ayurvedisk lydterapi, så du kan anvende metoden fra næste dag.

Dag 8 og 9 er hviledage, hvor der anvendes metoder til at styrke fordøjelsen. 

Gennem lydterapi styrkes og balanceres kroppen og den forberedes til kurforløbets fase to.

Kurforløbet i fase to planlægges her på basis af erfaringer med forløbet i fase 1.

 

Kurens fase 2

Dag 10 – 14. Her startes de særlige ayurvediske massager og urtedampbade som ovenfor beskrevet.

Dag 15 – 16. Disse to dage er afsat til hviledage, således at sind og krop efter den omfattende transformation nu kan justere sig til dagligdagen. Her finder også den afsluttende konsultation sted, hvor det personlige sundheds- og udviklingsprogram udarbejdes til brug i tiden fremover. Desuden undervisning i ayurvedisk stresshåndtering idet du i den første uge efter kuren må påregne en større sensitivitet og behov for hvile.

 
Det er os en stor glæde at kunne byde dig velkommen til velværeforløb baseret på årtusindgammel visdom, som er med til at bane vejen for oplevelsen af højere bevidsthedstilstande, livets egentlige formål.

Kursusdatoer