Dansk  English  Facebook  E-mail   (+45) 59 91 92 93

Astrologi og Livsforståelse

En introduktion til vedisk astrologi

 

En kilde til visdom

Hvad er vedisk astrologi? Nogle kalder det for indisk astrologi, og denne ældgamle viden har haft mange navne i tidens løb. Den indeholder en dyb forståelse af den menneskelige eksistens, og den er en ufattelig rig kilde at øse af.

Hvad styrer vores liv?

Vores liv er bestemt af årsags - virkningsforhold, som vi ofte ikke er os bevidst, men som ikke desto mindre styrer os gennem livet med mere eller mindre ønskværdig kurs. Kan vi ændre denne kurs. Er vi bestemt af fortidens bindende indflydelse, eller har vi en fri vilje?

Kan fremtiden forudsiges?

Og hvis den kan, med hvilken præcision? Mennesket har altid søgt at forudsige fremtiden. Det gør videnskaben forsøg på hele tiden, og det gør alle forældre, der køber ind og sørger for deres børn.

At være på forkant med udviklingen er at sætte sig selv i en førerposition i forhold til skæbnen. Findes der andre værktøjer en videnskabens målemetoder?

Den vediske astrologi har et enkelt og let lært system til at forstå sig selv bedre og forudsige kommende hændelser.

Nogle kalder den for ’den oprindelige astrologi’, fordi den bygger på stjernerne, som de ses i vor tid i modsætning til den vesterlandske astrologi, som bygger på nogle stjerner, man forestiller sig, men som ikke som sådan findes på himlen. På kurset får du en introduktion til dette ældgamle men meget overskuelige og letfattelige system, ligesom du får mulighed for at forstå dit eget vediske horoskop.

Du får i øvrigt et computerprogram med dig hjem, så du kan øve dig på venner og bekendte.

Temaer og delemner i kursusforløbet:

 • Fri vilje eller forudbestemt skæbne?
  Et af menneskehedens ældste spørgsmål til sin egen eksistens set i lyset af moderne bevidsthedsforskning
 • Makrokosmos og mikrokosmos.
  ’Som idet store, således også i det små’ - Om de evige naturloves organiserende kraft på forskellige planer af skabelsen 
 • Transcendental bevidsthed
  Om mødepunktet mellem fortid, nutid og fremtid
 • Hvordan bestemmer man de menneskelige grundtyper ud fra et fødselstidspunkt?
 • ’Den læge, som ikke samtidig er astrolog, er ikke værdig at kaldes læge’
  Hippokrates
 • Om horoskopet som et landkort over personens fysiologi.
 • Parforhold og samarbejde
  Hvordan finder jeg den rigtige partner?
 • Skabelsens styrende kræfter
  planeter, atomer eller dybest set vores egen bevidsthed?
 • Personlighed, skæbne og det frie valg.
  Om at frigøre sig fra fortidens bindende indflydelse
 • Fra horrorscopes til happyscopes
 • Om udviklingsdimensionen i astrologien 
Kursusleder
Højskoleforstander Ole Blenkov
 

Velkommen til en stjerneuge på Højskolen for Bevidsthedsudvikling.

Kursusdatoer