Dansk  English  Facebook  E-mail   (+45) 59 91 92 93

Rytmiske Sangdage

 
Har du lyst til at udforske din stemme i samklang med andre?
Din stemme er en del af din krop, og ved hjælp af fysiske øvelser og sanglige udtryk arbejder vi med din grounding og tilstedeværelse i rummet og i musikken. Både du og din stemme kommer vidt omkring i de uanede muligheder, der viser sig under arbejdet med stemmen på dette kursus.

Kurset vil foregå som en workshop, hvor du får mulighed for at træne din rytmiske sikkerhed gennem leg med imitation, puls- og periodefornemmelse samt improvisation - og også lattermusklerne kommer på arbejde!

Kroppen skal med
Da  vi skal bruge kroppen som redskab, lærer vi et lille yogaprogram og en enkelt åndedræts teknik, som deltagerne i øvrigt med stort udbytte kan fortsætte med at lave hjemme.

Der gives teoretisk undervisning i de enkelte yoga og åndedrætsøvelser, så der vises, hvordan øvelserne gavner kroppen. 
Desuden øver vi sangtekniske grundprincipper som sang-vejrtrækning, støtte, stemmebånd, tekstudtale, opvarmning og midler mod hæshed m.m.

Vi tager udgangspunkt i nyere rytmiske sange, såvel fra den danske som udenlandske scene inden for pop/rock genren, og sammen giver vi vores sange form og udtryk.

Kurset henvender sig til alle med og uden korerfaring, og der vil være mulighed for at være solist med koret, hvis du har lyst til det.

Der er også  afsat tid til individuel sangundervisning for dig, der ønsker lidt mere fordybelse. Og du vil blive introduceret til, hvordan du udvikler dine kreative muligheder, hvordan du finder vej ind til stilheden bag musikken, ind til kernen i den skabende proces, dér hvor sjælen nynner, før sangen fødes.

Fredag vil vi fremføre et par af de sange, vi har arbejdet med i ugens løb som en ”Åben-værksteds-koncert” for venner, pårørende og øvrige kursister på Højskolen for Bevidsthedsudvikling.


Vi ses til nogle sangglade dage på Højskolen for Bevidsthedsudvikling.

Eksempel på skema for kort kursus
 
 
 

Kursusdatoer